SMUČARSKA ŠOLA KRANJSKA GORA
POGODBA O IZPOSOJI SMUČARSKE OPREME IN IZJAVA ODGOVORNOSTI

Smučarska šola Kranjska Gora v svojem imenu predstavlja smučarsko šolo in izposojo smuči v lasti pravne osebe »ALOJZ UDERMAN, LILJANA UDERMAN S.P.« (v nadaljevanju: »Smučarska šola Kranjska Gora«).

A. POGODBA O IZPOSOJI SMUČI
V uporabo sprejemam opremo v njenem dejanskem stanju, kot je navedeno na tem obrazcu, in sprejemam polno finančno odgovornost za njeno skrb med uporabo. Odgovoren bom za zamenjavo, v polni vrednosti, vsakega kosa opreme, najetega v skladu s to pogodbo, ki ne bo vrnjen. Strinjam se, da bom vso izposojeno opremo vrnil na dogovorjen datum in očistil v izogib dodatnim stroškom.
Smučarski šoli Kranjska Gora nisem navedel napačnih podatkov glede moje višine, teže, starosti ali smučarskih sposobnosti. Razložena so mi bila navodila o uporabi izposojene opreme, prav tako tudi popolnoma razumem delovanje opreme. Strinjam se, da bom opremo uporabljal samo za smučanje v Kranjski Gori. Strinjam se, da nisem prejel nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev glede opreme.

*V primeru mladoletne osebe je podpis starša ali zakonitega skrbnika obvezen.

B. IZJAVA ODGOVORNOSTI
Zavedam se, da je smučanje, pri katerem bom uporabil to opremo, šport, s katerim so povezana tveganja in nevarnosti, ki lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt, in da so poškodbe običajen pojav. Tveganja vključujejo (a niso omejena zgolj na): spremembe na površini, vreme in snežne površine, led, grbine, gole površine, grušč, ograje, stebre, drevesa, opremo in stebre sedežnic in vlečnic, reflektorje, znake, zgradbe, ceste in pešpoti, klančine, oblazinjene in neoblazinjene ovire ali ograje, drogove, elemente, skakalnice in druge značilnosti (vključno s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek) v snežnem parku in izven njega, naprave za zasneževanje in teptanje snega, dejanja, opravljena z motornimi sanmi, trke z drugimi osebami ter trčenja v naravne in umetne nevarnosti, ter neustrezno nameščeno ali neustrezno delujočo opremo. Zavedam se, da tveganja pri smučanju lahko znatno zmanjšamo s tečaji, ravnanjem v skladu s pravili FIS in zdravo pametjo.
Zavedam se, da sta smučarska obutev in sistem smučarskih vezi, ki sem ju najel, zasnovana tako, da zmanjšata tveganje za nekatere poškodbe spodnjega dela noge. Zavedam se, da vezi kljub temu lahko popustijo, in sicer v tistih primerih, kjer to lahko prepreči poškodbo, prav tako pa ni mogoče napovedati vsake situacije, v kateri bodo popustile. Zavedam se, da smučarska obutev in sistem smučarskih vezi ne bosta zmanjšala tveganj za poškodbe kolen ali drugih delov telesa. Nadalje se zavedam, da smučarska obutev in sistem smučarskih vezi ne popustita ob padcu nazaj ter ne bosta popustila ali zavarovala katerega koli dela telesa v primeru padca nazaj. Zato se zavedam, da mi smučarska obutev in sistem smučarskih vezi, ki sem ju najel, NE MORETA ZAGOTOVITI VARNOSTI.
Ob upoštevanju izposoje opreme Smučarske šole Kranjska Gora POPOLNOMA ODVEZUJEM Smučarsko šolo Kranjska Gora, njene lastnike, agente in zaposlene (skupno »Smučarska šola Kranjska Gora«) katere koli odgovornosti, ki bi nastala v primeru telesne poškodbe, vključno s smrtjo, ali škode, ki bi nastala na moji lastnini, ki bi jo povzročila KRŠITEV IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV ali MALOMARNOST ALI NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI »Smučarske šole Kranjska Gora«, vključno z MALOMARNOSTJO ALI NEIZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI v naslednjih primerih:
• izbira, namestitev, prilagoditev, pregled, vzdrževanje ali popravilo opreme;
• navodila, ki sem jih prejel oz. ki jih nisem prejel, glede opreme ali njene uporabe;
• zasnova, lokacija, konstrukcija, pregled, vzdrževanje in popravilo poti, smučarskih tras in smučišč, vključno s teptanjem in spremembami na njihovi naravni strmini;
• zasnova, lokacija, konstrukcija,pregled in vzdrževanje elementov in drugih skakalnic, vključno s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek;
• zasnova, lokacija, konstrukcija, pregled in vzdrževanje vseh drugih značilnosti parka, vključno z drogovi, elementi in snežnimi kanali ter s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek;
• teptanje, zasneževanje in dejanja, opravljena z motornimi sanmi, ter delovanje sedežnic, vlečnic in vlečnih trakov ter vožnje in sestopanja s sedežnic, vlečnic in vlečnih trakov;
• zavarovanje oz. nezavarovanje naravnih in umetnih ovir in nevarnosti z blazinami;
• postavitev oz. nepostavitev opozorilnih tabel in znakov, in postavitev oz. nepostavitev ograj ali drugih ovir, vključno z izbiro gradbenih materialov; ali
• razvrstitev in označitev poti, smučarskih tras in drugih značilnosti v parku.

Sprejemam polno odgovornost za vsako poškodbo ali škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe izposojene opreme. S tem Smučarsko šolo Kranjska Gora ODVEZUJEM ODGOVORNOSTI za poškodbo ali škodo, ki bi jo utrpel, vključno s smrtjo, med uporabo izposojene opreme. Strinjam se, da proti Smučarski šoli Kranjska Gora ne bom vložil nobene tožbe oz. je ne bom kazensko preganjal v primeru poškodbe ali škode.
Dovoljujem, da se za namen izposoje opreme moj osebni dokument slika in da je slika varno shranjena za čas trajanja izposoje opreme. Na zahtevo, bo slika mojega osebnega dokumenta po končani izposoji izbrisana, v nasprotnem primeru pa shranjena za namen ponovne izposoje opreme v prihodnosti.
Če to podpisujem kot starš ali skrbnik mladoletne osebe, zagotavljam, da imam polno pristojnost za to, hkrati pa priznavam, da je ta izjava odgovornosti obvezujoča tako za mladoletno osebo kot zame.

POZORNO SEM PREBRAL TO IZJAVO ODGOVORNOSTI IN POLNO RAZUMEL NJENO VSEBINO. ZAVEDAM SE, DA SE S PODPISOM TE IZJAVE ODGOVORNOSTI ODPOVEDUJEM DOLOČENIM ZAKONSKIM PRAVICAM ZASE IN/ALI SVOJEGA OTROKA, VKLJUČNO S PRAVICO DO TOŽBE SMUČARSKE ŠOLE KRANJSKA GORA, NJENIH LASTNIKOV, AGENTOV IN ZAPOSLENIH ZA DOLOČENE ZAHTEVKE.

POZOR: PREBERITE, PREDEN PODPIŠETE!
TA DOKUMENT ZADEVA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE IN BO PREPREČIL VAŠO PRAVICO DO TOŽBE!


IZJAVA ODGOVORNOSTI »SMUČARSKA ŠOLA PODKOREN«
POZORNO PREBERITE, PREDEN PODPIŠETE.
TO JE IZJAVA ODGOVORNOSTI IN IZJAVA O ODSTOPU OD DOLOČENIH ZAKONSKIH PRAVIC.
Zavedam se, da smučanje na različne načine, vključno s smukom in deskanjem na snegu, in smučanje v tej smučarski šoli vključuje tveganja in nevarnosti, ki lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt, in da so poškodbe običajen pojav tem športu in v tej smučarski šoli. Tveganja vključujejo (a niso omejena zgolj na): spremembe na površini, vreme in snežne površine, led, grbine, gole površine, grušč, ograje, stebre, drevesa, opremo in stebre sedežnic in vlečnic, reflektorje, znake, zgradbe,ceste in pešpoti, klančine, oblazinjene in neoblazinjene ovire ali ograje, drogove, elemente, skakalnice in druge značilnosti (vključno s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek) v snežnem parku in izven njega, naprave za zasneževanje in teptanje snega, dejanja, opravljena z motornimi sanmi, trke z drugimi osebami ter trčenja v naravne in umetne nevarnosti, ter neustrezno nameščeno ali neustrezno delujočo opremo. Prosto sprejemam in prevzemam tveganja, ki so povezana s smučanjem v njegovih različnih oblikah in v tej smučarski šoli. Zavedam se, da tveganja pri smučanju lahko znatno zmanjšamo s tečaji, ravnanjem v skladu s pravili FIS in zdravo pametjo.

Ob upoštevanju dovoljenja za udeležbo na tečaju Smučarske šole Kranjska Gora POPOLNOMA ODVEZUJEM Smučarsko šolo Kranjska Gora, njene lastnike, učitelje, agente in zaposlene (skupno »Smučarska šola Kranjska Gora«) katere koli odgovornosti, ki bi nastala v primeru telesne poškodbe, vključno s smrtjo, ali škode, ki bi nastala na moji lastnini, ki bi jo povzročila KRŠITEV IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV ali MALOMARNOST ALI NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI »Smučarske šole Kranjska Gora«, vključno z MALOMARNOSTJO ALI NEIZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI v naslednjih primerih:
• priprava, organizacija, usklajevanje, delovanje ali nadzor Smučarske šole Kranjska Gora, njenih učiteljev ali tečajev;
• priprava, zasnova, lokacija, konstrukcija, namestitev, ureditev, razvrščanje, označevanje, delovanje, pregled, vzdrževanje, popravilo ali nadzor smučišč, tras,območij in prog, vključno s teptanjem in spremembami na njihovi naravni strmini;
• šola, tečaj;
• tečaj in navodila, ki sem jih prejel oz. ki jih nisem prejel;
• zasnova, lokacija, konstrukcija, pregled, vzdrževanje in popravilo poti, smučarskih tras in smučišč, vključno s teptanjem in spremembami na njihovi naravni strmini;
• zasnova, lokacija, konstrukcija,pregled in vzdrževanje elementov in drugih skakalnic, vključno s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek;
• zasnova, lokacija, konstrukcija, pregled in vzdrževanje vseh drugih značilnosti parka, vključno z drogovi, elementi in snežnimi kanali ter s kotom in dolžino klančin, vzletnih stez in območij za pristanek;
• teptanje, zasneževanje in dejanja, opravljena z motornimi sanmi, ter delovanje sedežnic, vlečnic in vlečnih trakov ter vožnje in sestopanja s sedežnic, vlečnic in vlečnih trakov;
• zavarovanje oz. nezavarovanje naravnih in umetnih ovir in nevarnosti z blazinami;
• postavitev oz. nepostavitev opozorilnih tabel in znakov, in postavitev oz. nepostavitev ograj ali drugih ovir, vključno z izbiro gradbenih materialov; ali
• razvrstitev in označitev poti, smučarskih tras in drugih značilnosti v parku.
Sprejemam polno odgovornost za vsako poškodbo ali škodo, ki lahko nastane zaradi udeležbe na tečaju Smučarske šole Kranjska Gora. S tem Smučarsko šolo Kranjska Gora ODVEZUJEM ODGOVORNOSTI za poškodbo ali škodo, ki bi jo utrpel, vključno s smrtjo, med udeležbo na tečaju Smučarske šole Kranjska Gora. Strinjam se, da proti Smučarski šoli Kranjska Gora ne bom vložil nobene tožbe oz. je ne bom kazensko preganjal v primeru poškodbe ali škode.

POZOR: PREBERITE, PREDEN PODPIŠETE!
TA DOKUMENT ZADEVA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE IN BO PREPREČIL VAŠO PRAVICO DO TOŽBE!
POZORNO SEM PREBRAL TO IZJAVO ODGOVORNOSTI SMUČARSKE ŠOLE IN RAZUMEL NJENO VSEBINO. ZAVEDAM SE, DA SE S PODPISOM TE IZJAVE ODGOVORNOSTI SMUČARSKE ŠOLE ODPOVEDUJEM DOLOČENIM ZAKONSKIM PRAVICAM, VKLJUČNO S PRAVICO DO TOŽBE SMUČARSKE ŠOLE PODKOREN, NJENIH LASTNIKOV, AGENTOV, UČITELJEV IN ZAPOSLENIH ZA DOLOČENE ZAHTEVKE.

SOGLASJE STARŠEV
*Starš ali zastopnik se mora podpisati poleg/namesto mladoletne osebe.
Kot starš in/ali zakonit skrbnik zgoraj imenovanega mladoletnega udeleženca tako dovolim, da se moj otrok ali varovanec udeleži tečaja Smučarske šole Kranjska Gora. Prebral in razumel sem gornje besedilo in se v svojem imenu in v imenu svojega otroka ali varovanca strinjam z vsemi pogoji. Dovoljujem, da Smučarska Šola Kranjska Gora uporabi video in/ali foto material z menoj ali mojim otrokom v lastne promocijske namene brez finančne kompenzacije. Priznam, da imam polno odgovornost, da to podpišem v imenu svojega otroka ali varovanca, ter se zavedam, da je ta izjava odgovornosti zavezujoča za mojega otroka ali varovanca kot tudi zame. V svojem imenu in v imenu svojega otroka se strinjam, da ne bom vložil nobene tožbe proti Smučarski šoli Kranjska Gora, njenim lastnikom, učiteljem, agentom ali zaposlenim oz. je ne bom kazensko preganjal v primeru poškodbe ali škode, ki bi jo utrpel moj otrok ali varovanec ali jaz.